Zwroty

Zwroty

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument oraz osoba fizyczna zawierająca ze Sklepem Kanlux for home umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. Jeśli przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z powyższym i chcą Państwo z tego prawa skorzystać, winni nas Państwo poinformować o swojej decyzji. Adresatem oświadczenia jest:

Kanlux for home / Kanlux SA
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków
sklep[at]kanluxforhome.pl

Odstąpienie od umowy sprzedaży mogą Państwo zrealizować m.in. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub poprzez inne, jednoznaczne oświadczenie wysłane Pocztą Polską lub kurierem, lub pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu lub zwrócić towar przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Jak zwrócić towar?

  • Możesz skorzystać z poniższego formularza. Po jego wysłaniu drogą elektroniczną otrzymasz potwierdzenie jego wysłania na podany adres e-mail.
  • Możesz też swoje oświadczenie wysłać do nas wraz ze zwracanym towarem.
  • Jeśli chcesz skorzystać z formularza, możesz go wydrukować i podpisać, a następnie spakować wraz ze zwracanymi towarami.
  • Zwracany towar, odpowiednio zapakowany, odeślij do naszego magazynu w Siemianowicach Śląskich (Magazyn Kanlux SA ul. Rozwojowa 12, 41-103 Siemianowice Śląskie) z dopiskiem "Zwrot towaru Kanlux for home".

Twoje płatności na rzecz Sklepu zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo do zapłaty, chyba że wyraźnie wskażą Państwo inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Zwrot płatności następuje niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


Aby rozpocząć procedurę możesz wypełnić poniższy formularz:

Dane podstawowe:

Dane klienta:

Dane konta:

Dane posiadacza konta:


Administratorem danych osobowych Klientów, którzy w związku z rejestracją konta w Serwisie lub w związku z zamówieniem w Sklepie określonego towaru lub korzystaniem z innych funkcjonalności Serwisu wskażą określone dane osobowe jest Kanlux SA z siedzibą w Radzionkowie (kod 41-922) przy ul. Objazdowej 1-3 (dalej Administrator lub ADO). Osoba, której dane dotyczą może kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych poprzez zapytanie zgłoszone na adres e-mail: ado@kanlux.pl. Czytaj więcej...